فرم انتقادات، پیشنهادات و ثبت شکایت

تماس با دریاباز

آدرس:

ولنجک، خیابان گل بهار، خیابان شهید محسن سلامی، رستوران دریاباز

شماره تماس:

۰۲۱-۲۲۴۲۹۰۲۹

۰۲۱-۲۲۴۲۹۰۳۲
۰۲۱-۲۲۴۲۹۰۳۱
۰۲۱-۷۵۱۲۷